Τηλ: (26950) 29486 Fax: (26950) 29486  Διεύθυνση: Κουτούζη 49, Ζάκυνθος
Απρ 30, 2014

Πως διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η προσπάθεια μας γίνεται μέσα σε συνθήκες πολλαπλής κρίσης (οικονομικής, θεσμικής, πολιτισμικής, αξιακής, οικολογικής) και έντονης πολιτικής αστάθειας, που διαμόρφωσαν τα τεσσερα χρόνια εφαρμογής των βαρβαρων νεοφιλελευθερων μνημονιακών πολιτικών.

Η ψήφος στη “Ζακυνθινή Αναγέννηση” αποτελεί μήνυμα για την συνολική ανατροπή του μνημονιακού εφιάλτη.

Σαν νέα Δημοτική Αρχή θα συμβάλουμε ώστε η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει τον ουσιαστικό φορέα της άμεσης δημοκρατίας και να αντισταθεί στο περιοριστικό πολιτικό και αυτοδιοικητικό πλαίσιο, που επικρατεί σήμερα σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται από τα εξής:

 • Ο «Καλλικράτης» είναι μια αντιδημοκρατική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση (δημαρχοκενρικό σύστημα) και ο πρώτος μηχανισμός υλοποίησης της μνημονιακής πολιτικής, με την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων για «λιγότερο κράτος»-ιδιωτικοποιήσεις. Έχει ως αποτέλεσμα τις περικοπές κατά 70% των κεντρικών πόρων στην αυτοδιοίκηση και τη μετατροπή της σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Έτσι, η Τ.Α. απομακρύνεται διαρκώς από τους πολίτες και τις ανάγκες τους και μετατρέπεται από αυτοδιοίκηση σε διοίκηση, με αυταρχικά συχνά χαρακτηριστικά. 

 • Η σημερινή Δημοτική Αρχή -η πρώτη μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη- έχει «δείγματα γραφής και  ταυτότητα». Δεν αντιτάχθηκε στις μνημονιακές επιλογές και με ιδιαίτερο ζήλο τις υπηρέτησε και συνεχίζει να τις υπηρετεί. Ασκησε διοίκηση με αδιαφανή, αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό τρόπο αγνοώντας την γνώμη των τοπικών συμβουλίων. Παραβίσε σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και την νομομότητα. Διεύρυνε σημαντικά τις πελατειακές σχέσεις. Εδοσε νέες διαστάσεις στα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Διασπάθισε το δημόσιο χρήμα σε έργα βιτρίνας και πελατειακές εξυπηρετήσεις.

 • Πιστεύουμε ότι η Τ.Α., σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην αναχαίτιση της μνημονιακής πολιτικής, αποτελώντας το βασικό μοχλό οργάνωσης δράσεων κοινωνικής και αλληλεγγύας οικονομίας γιά την διασφάλισης\ της κοινωνικής συνοχής.Δράσεις για την ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής στις αποφάσεις., που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Διεκδικούμε σθεναρά: 

 • Να αποδοθούν άμεσα όλα τα οφειλόμενα στην τοπική αυτοδιοίκηση από το κράτος.

 • Οι οποιεσδήποτε νέες αρμοδιότητες να υποστηρίζονται νομοθετικά με τους αναγκαίους κρατικούς πόρους και το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

 • Τη  γενναία αύξηση του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, ως κεντρικού μοχλού της περιφερειακής ανάπτυξης.

 • Την  αναπροσαρμογή των  στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα τη συλλογική αναπτυξιακή διαδικασία, για να προκύπτει κοινωνική συνοχή και απασχόληση. 

Βιώσιμη και Ισόρροπη ανάπτυξη της Ζακύνθου

Σχεδιάζουμε ένα μοντέλο βιώσιμης και ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας που εδράζεται στις εξής αρχές-παραδοχές:

 • Ο τουρισμός σαν δραστηριότητα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, με συμβολή κατά 60% στο τοπικό ΑΕΠ, απαιτεί άμεσα επαναπροσανατολισμό με στόχο

- την ένταξη του σε ένα συνολικό τοπικό σχέδιο βιώσιμης περιβαλλοντικά ανάπτυξης με προστασία των φυσικών πόρων

- την σύνδεση και συνεργασία του με τους άλλος παραγωγικούς τομείς ( γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, εμπόριο και υπηρεσίες) με στόχο την απορρόφηση των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών.

- την στήριξη του με εργαλεία επιστημονικής τεκμηρίωσης, οργάνωσης συνεργασίας και δράσης, στοχεύοντας σε ποιοτική αναβάθμιση του, σε εμπλουτισμό του με εναλλακτικές μορφές, σε διευρυνση της τουριστικής περιόδου και στην προστασία του από αθέμιτες πρακτικές του διεθνούς ανταγωνισμού.

- την εφαρμογή της νομιμότητας και την αντιμετώπιση της καθολικής «υπερεπέκτασης» αθέμιτων ολιγοπωλιακών πρακτικών στον τουρισμό ( φαινόμενο all inclusive)

- την δίκαιη κατανομή του οικονομικού οφέλους γεωγραφικά και κοινωνικά

Η συμβολή του δήμου σε ένα τέτοιο σχέδιο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης μπορεί να γίνει καθοριστική με την ενεργοποίηση και αναδιαρθωση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης.

Λειτουργία ειδικού τμήματος αγροτικής ανάπτυξης και ενημέρωσης.

 • Σε συνεργασία την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το Ε.Θ.Π.Ζ. και το ΤΕΙ Ζακύνθου

- Στηρίζουμε ενημερώνουμε και προσανατολίζουμε ιδιαίτερα τους νέους αγρότες να στραφούν στην βιολογική γεωργία- κτηνοτροφία.

- Ανασυγκροτούμε την ΣΑΖ για να στηρίξουμε Αγροτικές αναπτυξιακές προσπάθειες.

- Στελεχώνουμε με το απαραίτητο προσωπικό το εδαφολογικό εργαστήριο στα Λαγκαδάκια προς όφελος των αγροτών

- Στηρίζουμε δίκτυα συνεργασίας για την παραγωγή- διακίνηση και διάθεση των προϊόντων.

- Υποστηρίζουμε αντικατάσταση-αναδιάρθρωση καλλιεργειών για την μετατροπή τους σε ελεγχόμενη βιολογική- ολοκληρωμένης διαχείρισης, που σταδιακά θα έχει σαν αποτέλεσμα την απαλλαγή του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ερεθιστικές χημικές ουσίες.

-Δημιουργούμε προϋποθέσεις με σχετικές μελέτες τα Ζακυνθινά προϊόντα να αναγνωριστούν ως επώνυμα ποιοτικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Π.Γ.Ε.- Π.Ο.Π).

- Παρέχουμε το απαραίτητο νερό για εντατικοποίηση καλλιεργειών μέσα από το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

 

Τι προτείνουμε, τι διεκδικούμε

 

 1. Ενεργοποίηση και αναδιάρθρωση της προβλεπόμενης απο τον οργανισμό του δήμου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 2. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών με αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, τυποποίηση εγγράφων και λειτουργιών, περιγραφή προσόντων και κριτηρίων εξέλιξης κάθε θέσης εργασίας, αναδιάταξη προσωπικού με επιστημονικά και παραγωγικά κριτήρια, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού, ευρεία χρήση του διαδικτύου.

 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στον προγραμματισμό και τη βελτίωση του έργου του τμήματός τους.

 4. Ανεξαρτησία από παρεμβάσεις αιρετών στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του προσωπικού.

 5. Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής προμηθειών και προσλήψεων με συμμετοχή -κατά περίπτωση- υπαλλήλων, εκπροσώπων κοινοτήτων, επαγγελματικών οργανώσεων, για τη διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας.

 6. Ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους αρχεία και πρακτικά του δήμου, για έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων από κάθε πολίτη ή ομάδα πολιτών.

 7. Υλοποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του δημότη για την άρση αδικιών και τη γνωμάτευση, εφόσον χρειαστεί, του Δικηγορικού Συλλόγου.

 8. Ουσιαστικό συμμετοχικό προγραμματισμό- προϋπολογισμό, ώστε το πρόγραμμα του δήμου, και η κατανομή των πόρων να προκύπτει μέσα από αποκεντρωμένες διαδικασίες στη βάση. Αποφασιστικές αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια, για θέματα της περιοχής τους.

 9. Καθιερώνουμε τη λειτουργία λαϊκών συνελεύσεων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και στις συνοικίες της πόλης. Δημοψηφίσματα για μεγάλα ζητήματα του δήμου, μετά τη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού υπογραφών των πολιτών.

 10. Επανεξέταση σημαντικών κατηγοριών εσόδων και δαπανών του προϋπολογισμού. Φόροι και τέλη με βάση όχι μόνο τα τετραγωνικά, αλλά με περιβαλλοντικά – κοινωνικά κριτήρια. (Οι λεγόμενοι «πράσινοι φόροι» επιβαρύνουν τις ρυπογόνες δραστηριότητες και ελαφρύνουν τις φιλοπεριβαλλοντικές). Τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών με την ίδια λογική.

 11. Αποκατάσταση ισονομίας μεταξύ των πολιτών και άρση των αδικιών από πράξεις η συνειδητές “παραλήψεις” των προηγούμενων δημοτικών αρχών ( μεταβολή τετραγωνικών κτιρίων)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

 

Εξασφάλιση ικανοποιητικής μετακίνησης με δημόσια συγκοινωνία σαν πρώτη επιλογή για τον δημότη.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης με ταυτόχρονη χρήση ευέλικτων μικρών λεωφορείων και ικανή συχνότητα δρομολογίων.

Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, απομάκρυνση των εμποδίων, κατασκευή ραμπών, χωροθέτηση νέων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων (με δίκτυα διάθεσης ποδηλάτων για κατοίκους και επισκέπτες).

Ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός με οριοθέτηση χρήσεων γης και λειτουργιών. Ολοκλήρωση σχεδίων πόλης Παρέμβαση για αξιοποίηση δημοσίων κτιρίων (π.χ παλαιό Νοσοκομείο, Αεροδρόμιο κτλ).

Δημιουργία και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων πρασίνου, διασφάλιση ελεύθερης προσπέλασης σε παραλίες-ακτές.

Αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης και των οικισμών βάσει σχεδίου ανάπλασης με έμφαση σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή με περιορισμό ηχορρύπανσης, αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων, έγκαιρη μυοκτονία και εντομοκτονία και δίκτυο δημοτικών τουαλετών.

Συντήρηση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και γενίκευση της χρήσης λαμπτήρων οικονομικής λειτουργίας.

Για τα δικαιώματα ζώων, σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις, άμεση λήψη μέτρων κατά της θανάτωσης ζώων με δηλητηριασμένα δολώματα, δημοτικές δράσεις (προγράμματα στείρωσης αδέσποτων, κτηνιατρική υποστήριξη, ευαισθητοποίησης δημοτών κτλ).

Ενεργοποίηση της προβλεπόμενη μόνιμης τηλεφωνικής γραμμής για την άμεση επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών (πχ αλλαγή λαμπτήρων, λακούβες)

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

Θα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτήσεις που χάθηκαν για το νησί μας τα προηγούμενα χρόνια για την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής.

Για όσα από αυτά δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, θα συνεργαστούμε συστηματικά και επίμονα για την επίτευξη των στόχων, με τους αντίστοιχους φορείς.

 • Ανακατασκευή - ολοκλήρωση- λειτουργία Μαρίνας

 • Κατασκευή προβλήτας προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων με την πρόνοια ότι δεν θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

 • Προστασία και αναδιάταξη Λιμανιού Αγίου Νικολάου Βολιμών με χρήσεις επιβατική, εμπορική, τουριστικών σκαφών και αλιευτικού καταφυγίου.

 • Ανακατασκευή Λιμενίσκου Κερίου

 • Συγκοινωνιακά έργα περιμετρικά της πόλης της Ζακύνθου για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος μέσα στην πόλη και περιφερειακά αυτής όπως α) Γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη, διαπλάτυνση οδού Νερούλη για την δημιουργία διπλής κατεύθυνσης με ανακατασκευή του υπάρχοντος κόμβου, β) Βελτίωση-διαπλάτυνση περιφεριακής οδού Κυδωνίου-Βαρών

 • Αναβάθμιση παραλιακής ζώνης Αργασίου

 • Βελτίωση και σωστή σήμανση οδικών αξόνων Ζακύνθου-Βολιμών, Ζακύνθου-Αλυκών, Ξύγκια- Άγιος Νικόλαος Βολιμών, Ζακύνθου- Βασιλικού με παράκαμψη Αργασίου με στόχο την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων.

 • Βελτίωση – συντήρηση υπόλοιπου δικτύου του νησιού με ιδιαίτερη μέριμνα στους αγροτικούς και δασικούς δρόμους

 • Μεταφορά οχλουσών εγκαταστάσεων όπως σταφιδεργοστασίο

 • Ανέγερση συνεδριακού κέντρου

 • Αξιοποίηση περιοχής Τηγάνια Αλυκών και Λίμνης Κερίου

 

 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζακύνθου θα λειτουργήσει, ως σύγχρονο διαχειριστικό σχήμα ειδικού σκοπού και δημόσιου ενδιαφέροντος.

Βασικές αρχές λειτουργίας μας :

 • Η αντίσταση μας σε οποιαδήποτε πολιτική, οδηγεί σε υποβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης και επιφέρει οικονομική επιβάρυνση των δημοτών μας.

 • Η ανάκτηση, πλήρη ανάληψη και επάρκεια κάλυψης, όλων των θεσμικών αρμοδιοτήτων της.

 • Η τεκμηριωμένη τιμολογιακή πολιτική και η δίκαιη εφαρμογή της, με γνώμονα, βασική αρχή και δέσμευση, την διαρκή μείωση των τιμών.

 • Η διεκδίκηση- απαίτηση «άνευ δικαιολογιών», όλων των πόρων που στερήθηκε το νησί μας, ειδικότερα από το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης(ΣΕΣ) αλλά και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων.

 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, συμμετοχή των δημοτών μας στη λήψη και στην εφαρμογή των αποφάσεων.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

 

Στοχευουμε στην βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, για την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών στο δημόσιο αγαθό και την διατήρηση των περιβαλλοντικών συστημάτων του νησιού μας.

 

 • Το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Ζακύνθου.

 

 • Όχι άλλες ευκαιριακές και μονοκριτηριακές προσεγγίσεις που θα επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση του υπόγειου υδατικού δυναμικού, για να προταθεί υπό συνθήκες αδιεξόδου η «έσχατη λύση», το εργοστάσιο αφαλάτωσης

 

 • Επιβάλλεται η άμεση ανάπτυξη έργων επιφανειακής εκμετάλλευσης των υδάτων, ο εμπλουτισμός των υδροφορέων και η αξιοποίηση μεθόδων ανάκτησης υδατικών πόρων και διαχωρισμού των χρήσεων.

 

Άξονες δράσης – έργα:

 

 • Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης – ορθολογική διαχείριση των υπόγειων νερών

 • Κατασκευή λιμνοδεξαμενών και υδρευτικών/αρδευτικών φραγμάτων

 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών ύδρευσης

 • Ενίσχυση και ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων νερού

 • Αξιοποίηση μη συμβατικών μεθόδων εξοικονόμησης υδατικών πόρων

 • Εφαρμογήεπιμέρους μεθόδων επεξεργασίας

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Η διευθέτηση των λυμάτων, προϋποθέτει σχεδιασμό των βέλτιστων επιλογών κατασκευής των απαιτούμενων έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης. Άμεση αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός σχεδίου που θα εξετάζει και θα αντιμετωπίζει συνολικά και διαχρονικά την διαχείριση όλων των περιοχών του νησιού και θα θέτει μέτρα προστασίας της ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων.

Ο δικός μας «οδηγός»:

 • Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Βασικές κατευθύνσεις- έργα:

 • Άμεση επέκταση δυναμικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ( 10.000 ισοδύναμοι κάτοικοι)

 • Εκσυγχρονισμός καιβελτίωση των υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης.

 • Η ιεραρχική επέκταση και η δημιουργία νέων, σύγχρονης τεχνολογίας, υποδομών διαχείρισης

 • Ανάπτυξη τοπικών συστημάτων διαχείρισης

 • Έργα για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και της παραγόμενης ιλύος.

 

Η διευθέτηση της απορροής των ομβρίων, δεν μπορεί να αποτελεί μια απλή διαδικασία καθαρισμών, συντηρήσεων και επισκευών.

Θα καταρτιστούν και θα εφαρμοστούν, Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Ομβρίων , που θα στηρίζονται σε υδρολογικό, υδραυλικό σχεδιασμό των συστημάτων, συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης και θα καθορίζουν τα μέτρα προστασίας τους.

 

Ο στόχος και το όραμα είναι κοινός, δεν έχει χρώμα ή απόχρωση, είναι σαν το καθαρό νερό.

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οποιαδήποτε κι αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι “ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων”

Από λάθη και παραλείψεις που αναφέρονται σε όλη την κλίμακα διοίκησης (Σύνδεσμος, Δήμος, π. Νομαρχία, Περιφέρεια) για περίπου μια δεκαετία, έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στη διαχείριση αποβλήτων που συνεχώς διογκώνεται. Οι ευθύνες της σημερινής Δημοτικής Αρχής για την υπάρχουσα κατάσταση είναι τεράστιες. Όχι μόνο γιατί πολλά από τα στελέχη της συμμετείχαν είτε ενεργά στις αποφάσεις των συλλογικών δημοτικών οργάνων, συναινώντας στην εφιαλτική κατάσταση των σκουπιδιών στο Σκοπό, είτε σιωπηρά, με την απουσία ή ανοχή τους, αλλά και γιατί αυτά που, πλείστες φορές, είχε ανακοινώσει η σημερινή Δημοτική Αρχή προς υλοποίηση (πχ. δεματοποίηση, κομποστοποίηση και άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων) ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Το μόνο που αναπαρήγαγαν στον ίδιο μονότονο τόνο ήταν να τοποθετηθούν τα σκουπίδια στο Λίβα, έστω και αν στα σχέδια τους από ΧΥΤΑ τον μετέτρεπαν σε ΧΥΤΥ, έστω και αν αρχικά  μιλάγανε για έκταση 200 στρεμμάτων τα οποία τελικά έγιναν 85  (!).

Η πρόταση μας:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων (ΟΔΑ) με λήψη μέτρων: Πρόληψης, διαλογής στην πηγή με ανακύκλωση και κομποστοποίηση για μείωση του υπολείμματος. Η απαιτούμενη υποδομή περιλαμβάνει ανάπτυξη δικτύου κάδων ανακύκλωσης (από έναν σταδιακά σε τέσσερις) και κομποστοποιητών. Επίσης επέκταση και εκσυγχρονισμό του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), ΧΥΤΥ, συλλογή αντικειμένων ειδικής επεξεργασίας (π.χ. ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές, φωτοκύκλωση κ.τ.λ.).

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβάλλεται να δημιουργηθούν δίκτυα “πράσινων σημείων” (δηλαδή κέντρων ανακύκλωσης) στην πόλη και σε κάθε χωριό για την ευκολότερη πρόσβαση των δημοτών, καθώς και σε ξενοδοχεία, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. σε συνεργασία με το Δήμο.

Η ανάπτυξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης προϋποθέτει συνεχείς ενημερωτικές εκστρατείες, σταδιακή εφαρμογή (π.χ. σε οργανωμένες περιοχές όπως οι νέες εργατικές κατοικίες στην Παναγούλα) και εφαρμογή κανονισμών στους οποίους θα περιλαμβάνονται κίνητρα και αντικίνητρα. Έτσι, το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιτρέπει στην πλήρη ανάπτυξή του την τιμολόγηση των τελών καθαριότητας συμφωνα με την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων και όχι των τετραγωνικών μέτρων.

Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης), ως επίσης και του ΧΥΤΥ θα πρέπει να γίνει με αδιαμφισβήτητες από επιστημονική άποψη διαδικασίες, ενημέρωση και διαβούλευση με τους δημότες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται επιλογές όπως ο Λίβας.

Αποκατάσταση και ασφαλής “μεταφροντίδα” του ΧΥΤΑ στο Σκοπό και δημιουργία επισκέψιμου φυσικού πάρκου σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης θαλάσσιου πάρκου.

 • Αμεση προώθηση μεταβατική λύση  με τη  δεματοποίηση  των απορριμμάτων

Η αδιαφορία για την ύπαρξη της χωματερής του Αγαλά και η μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων την έχει καταστήσει “ωρολογιακή βόμβα”. Είναι πλέον επείγουσα η ανάγκη για άμεση αποκατάσταση/εξυγίανση της χωματερής του Αγαλά.


• Η τεράστια σημασία του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την ποιότητα ζωής των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την οικονομική του ανάπτυξη, καθιστά την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων κοινωνικό αγαθό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει έρμαιο των κανόνων της αγοράς.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους του φορέα διαχείρισης, η δημοτική Κίνηση Ζακυνθινή Αναγέννηση θα προστετεύσει τις θέσεις εργασίας τους. Επισημαίνεται ότι με τις διαδικασίες της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η οργανωμένη λειτουργία του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί με την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την πληρέστερη επιμόρφωση και κατάρτισή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

1. Συγκρότηση και αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2 Μέριμνα για την καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολείων.

3. Ενέργειες για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολείων.

 1. Έλεγχος-πιστοποίηση της στατικής και δομικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων.

 2. Διεκδίκηση περισσότερων πιστώσεων και κάλυψη των εξόδων των σχολείων.

 3. Συνεχής μέριμνα για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

 4. Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών και της φύλαξης των σχολείων.

 5. Εμπρόθεσμη πληρωμή των καθαριστριών και των Σχολικών Τροχονόμων.

 6. Δίκτυα Συνεργασίας με ΤΕΙ και Σχολικές Μονάδες.

 7. Δράσεις για την ενεργοποίηση των μαθητών στα πεδία του πολιτισμού, του αθλητισμού και της οικολογίας.

 8. Υποστηρικτικές Δομές για μαθητές και γονείς.

 9. Εκπόνηση και εκτέλεση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

 10. Τακτικές Λαϊκές Συνελεύσεις για θέματα Παιδείας.

 11. Ο Δήμος θα είναι πάντα δίπλα στους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

Για να ξαναγίνει η Ζάκυνθος κοιτίδα πολιτισμού, πόλος έλξης πολιτιστικού τουρισμού και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας.

 • Συνεργασία με ανθρώπους που «υπηρετούν» τον ζακυνθινό πολιτισμό και αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας τους.

 • Δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων και επιστροφή του Πνευματικού Κέντρου στον πολιτισμό και τον δημότη.

 • Χαρτογράφηση και ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών, εντός και εκτός πόλης.

 • Ανάπλαση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης.

 • Ανάδειξη μνημείων και αρχαιοτήτων που παραμένουν στην αφάνεια.

 • Ενέργειες ανάδειξης και ενίσχυσης του Μεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου.

 • Φροντίδα και προβολή του Κάστρου.

 • Αποπεράτωση και ανάδειξη του νέου Θεάτρου.

 • Εμπλουτισμός και αναβάθμιση της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης. \

 • Δρώμενα σχετικά με τον ζακυνθινό πολιτισμό διάχυτα στην καθημερινότητα.

 • Δράσεις για την προώθηση του Βιβλίου, των Τεχνών και των Γραμμάτων.

 • Στήριξη κάθε πολιτισμικής - καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης στο νησί.

 • Συνέργειες με Τ.Ε.Ι., Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Μουσεία και Πολιτιστικούς Συλλόγους για τη διάχυση του ζακυνθινού πολιτισμού.

 • Προβολή όλων των παραπάνω στα τουριστικά πακέτα.

 • Διεκδίκηση κοινοτικών και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 1. Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου και ανακατασκευή – επιδιόρθωση του υπάρχοντος.

 2. Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου.

 3. Ταρτάν στο δημοτικό στάδιο

 4. Διαμόρφωση Δημοτικού Σταδίου προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. (τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων και προβολείς)

 5. Ένταξη του Δήμου σε Προγράμματα Πρόσληψης Γυμναστών Μαζικού Αθλητισμού ή η σύναψη συμβάσεων με Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα υλοποιήσουν προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού.

 6. Προϋποθέσεις προκειμένου να μπορεί ο δημότης να αθληθεί, π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι.

 7. Ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού με διάφορες εκδηλώσεις και διοργανώσεις που θα συμμετέχουν μαθητές από το σχολεία του νησιού μας.

 8. Αξιοποίηση και επισκευή των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων και δυνατότητα δωρεάν χρήσης από τους δημότες.

 9. Αναζήτηση και αξιοποίηση χώρων, μικρών ή μεγάλων σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες για αθλητικές δραστηριότητες.

 10. Συνεργασία και στήριξη των συλλόγων του νησιού μας για την πραγματοποίηση αθλητικών αγώνων - τουρνουά, με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Στον πολιτισμό, στην παιδεία και στον αθλητισμό θα επενδύσουμε, γιατί αυτή είναι η μόνη επένδυση που μπορεί να μας βγάλει από τη βαθιά οικονομική, πολιτική και κυρίως ηθική κρίση.

 

 

Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη

 

   Στην δική μας  πρόταση  η υγεία δεν θεωρείται   μόνο  ως η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, αλλά  η κατάσταση πλήρους σωματικής και ψυχικής ευεξίας των ανθρώπων εξασφαλισμένης εργασίας και αναγκαίου  εισοδήματος,  με επαρκή και ποιοτική διατροφή, ανθρώπινες και ασφαλείς  συνθήκες διαβίωσης, στέγασης, θέρμανσης  και     πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό όπως και σε  δίκτυα  κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης. Για εμάς  ένα Δημόσιο  Σύστημα Υγείας    όπου όλοι οι πολίτες , Έλληνες η μετανάστες,  θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση ανεξάρτητα από την κοινωνική  και  οικονομική  τους   κατάσταση, είναι δείκτης  Δημοκρατίας αλλά και πολιτισμού μιας κοινωνίας.

 

Με βάση τα παραπάνω εμείς θεωρούμε τα τελευταία 4 χρόνια  με τις  πολιτικές του «μνημονίου»   στη χώρα μας βιώνουμε   όχι  μόνο  μια συνολική και αδιέξοδη επίθεση διάλυσης όλων  των βασικών δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με το δικαίωμα στην υγεία να μετατρέπεται από  «αγαθό» σε «εμπόρευμα»  . 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και μπορεί να διεκδικεί την οργάνωση, την χρηματοδότηση και στελέχωση του ΕΣΥ και των δομών κοινωνικής πρόνοιας και Αλληλεγγύη στο Νησί μας. Συγκεκριμένα πρέπει:

 • Να αναδείξουμε και να καταγράψουμε τις ιδιαίτερες υγειονομικές ανάγκες στο Νησί μας

 • Να αντισταθούμε στα  σχέδιά τους για  κατάργηση  υγειονομικών δομών  -  όπως  του πρώην ΕΟΠΥΥ  και να διεκδικήσουμε την πλήρη  στελέχωση  και παροχή  υπηρεσιών  από το νέο  κέντρο υγείας «αστικού» τύπου  ( «ΠΕΔΥ»  )  που προωθείται στον ίδιο χώρο

 • Να διεκδικήσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του  Νέου  Νοσοκομείου  με χρηματοδότηση, στελέχωση  και ανάπτυξη των τμημάτων που σήμερα δεν λειτουργούν ( μονάδα  εντατικής θεραπείας,  μαστογράφος, οστική πυκνότητα)

 • Να στηρίξουμε και να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες δομές πρόληψης και περιοδικών ελέγχων για σοβαρές ασθένειες. Στόχος μας είναι κανένα παιδί να μην παραμένει ανεμβολίαστο , κανένας πολίτης να μην παραμένει χωρίς πρόσβαση στον τακτικό περιοδικό έλεγχο για ασθένειες που είναι ιάσιμες όταν εντοπίζονται σε πρώιμα στάδια..

 • Να στηρίξουμε τις υπάρχουσες κρατικές η Δημοτικές δομές  κοινωνικής υποστήριξης ( βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, «βοήθεια στο σπίτι», «Στοργή» ,  ΚΕΔΥ, κέντρο κακοποιημένων γυναικών, κέντρο«αγκαλιά», Ειδικό Σχολείο Μπόχαλης και ΚΑΠΗ ), την περαιτέρω στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροδιαγνωστικό ,  αλλά  και να διεκδικήσουμε την ανάπτυξη νέων μονάδων που να αφορούν την φροντίδα  ειδικών ομάδων όπως   η μονάδα υποκατάστασης για εξαρτημένους  από ουσίες ασθενείς.

 • Να στηρίξουμε και να επεκτείνουμε τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που έχει ήδη αναπτύξει ο δήμος, όπως αυτής του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου αλλά και της Κοινωνικής Τραπεζαρίας και ιματιοθήκης, με όρους αξιοπρέπειας και σεβασμού στους σε ανάγκη ευρισκομένους συμπολίτες μας. Λειτουργία κοινωνικού ιατρείου.

 • Τέλος να παρέμβουμε ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία παροχής βιβλιαρίου πρόνοιας σε απόρους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.

Δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους  και τους εκπροσώπους τους  στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας

 

 

 Μαρ 18, 2014

Δίνουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα του δημότη 

 

Συνεργαζόμαστε με κάθε αιρετό άρχοντα του νησιού 

 

 

 Δεν αποτελούμε μία στείρα προέκταση μνημονιακών πολιτικών 

 

Για εμάς αντίπαλος είναι μόνο τα προβλήματα 

 

 Με την δική σας συμμετοχή η αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται κοντά στο δημότη 

 

Η σημερινή δημοτική αρχή δεν αντιστάθηκε σε καμιά μνημονιακή πολιτική 

 

Θα συγκρουστούμε για να διεκδικήσουμε ότι στερήθηκε η Ζάκυνθος 

 

Ο Δήμος θα διοικηθεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα 

 

 Για το νερό 

 

 Η απάντηση στο πρόβλημα των σκουπιδιών είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

 

Τον Σκοπό θέλουμε να τον μετατρέψουμε σε ένα επισκέψιμο φυσικό πάρκο 

 

Υπεράσπιση δημόσιων χώρων και απόδοση τους στους πολίτες 

 

Δημιουργία και βελτίωση των κύριων και δευτερευόντων οδικών αξόνων 

 

Ανάπλαση και αξιοποίηση των υποβαθμισμένων και εγκαταλελειμμένων περιοχών 

 

 

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

 

Υγειονομική θωράκιση -- κοινωνική αλληλεγγύη

 

Ζακυνθινή Αναγέννηση: Βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη

 

Ζακυνθινή Αναγέννηση: "Εμείς θα πετύχουμε με την δική σας συμμετοχή"

 

Ζακυνθινή Αναγέννηση: ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ των άλλων, μας ενδυναμώνουν

Οκτ 03, 2013

Αυτή τι στιγμή λειτουργούν πέντε ανοιχτές ομάδες εργασίας.

  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΑΚΤΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
3 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
4 ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
5 ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
6 ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
7 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΚΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
9 ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΝΟΠOΙΟΣ
10 ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
11 ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΜΑΝΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
12 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
13 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ KTHMATIKH
14 ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
15 ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β/ΘΜΙΑ
16 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
17 ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
       
  2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
1 ΖΗΒΑΣ (ΑΚΗΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΝ
2 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΛΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
4 ΣΠΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ [ΝΤΕΝΗΣ] ΟΔΗΓΟΣ
6 ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
7 ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝ.ΟΤΕ
8 ΠΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
9 ΣΠΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
10 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
11 ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΝΟΠOΙΟΣ
12 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
13 ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΚΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
14 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &ΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΜΑΝΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ KTHMATIKH
3 ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
7 ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
       
       
       
       
  4. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
2 ΣΥΓΟΥΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
3 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
4 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
5 ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ
  5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
       
1 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΒΛΑΤΣΟΣ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
4 ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5 ΠΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
6 ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ
 • Γενική Απεργία της 27ης Νοεμβρίου. Ζάκυνθος: Συγκέντρωση στις 10.30 πμ εξω απο το κτίριο της αντιπεριφέρειας.

  Γενική Απεργία - Τετάρτη 27 Νοεμβρίου

#ταυτότητα

#newsletter

Εγγραφή στο newsletter της Δημοτικής Κίνησης Ζακυνθινής Αναγέννησης

Ηλεκτρονική διεύθυνση

#μείνετε συνδεμένοι

RSS Twitter Facebook Youtube Skype
Top of Page